22 Eylül 2019 brkwel Yazılım

PHP Döngüler (For, Foreach, While, Do While)

PHP dersleri serimizin bu bölümünde bir kod bloğunu üst üste tekrarlamanıza olanak sağlayan php döngüleri nasıl kullanılır örneklerle inceliyoruz.

Döngüler, bir kod bloğunu tekrarlayarak çalıştırmanıza olanak sağlayan yardımcılardır. Birden fazla veriye aynı işlemi tek bir kod bloğu ile hızlıca uygulamanıza imkan verir. Bu sayede daha kısa kodlar ile daha çok veriyi kolayca işleyebiliriz. Ayrıca döngünün ne kadar tekraryacağını ve hangi koşullarda uygulanacağını da belirlemek mümkündür.

PHP Döngüler

PHP’de for, foreach, while ve do-while olmak üzere 4 farklı döngü kullanabilirsiniz. Bu döngülerin kullanımları farklı olsa da yaptıkları işlem genel anlamda aynıdır. Aşağıda PHP döngü kullanımı ile ilgili örneklerle ulaşabilirsiniz.

PHP For Döngüsü Kullanımı ve Örnekleri

For döngüsü bir değişkene bağlı olarak istenilen sayıda döngü oluşturmanıza olanak sağlar. For döngüsünün kullanımı için bir başlangıç değeri, döngünün çalışması için gerekli koşul ve her çalışmada yapılacak olan işlemi belirtmek gerekir. Aşağıdaki örnek ile PHP for döngüsü ile birer birer arttırarak ekrana değişken değeri yazdıralabilir.

for ( başlangıç değeri; çalışma koşulu; döngü çalıştığında yapılacak işlem ) {
   // çalışma koşulu doğru ise çalışacak kodlar
}

// Kullanım Örneği
for ( $i = 0; $i <= 3; $i++) {
   echo 'Değişken: ' . $i . '<br>';
}

/* 
0'dan başlayarak 3'e kadar (3 dahil olmak üzere) $i değişkenini bir arttırır.
Ekrana aşağıdaki şekilde alt alta $i değişken değerini yazar.

Değişken: 0
Değişken: 1
Değişken: 2
Değişken: 3
*/

PHP for döngüsü ile değişkeni ikişer ikişer arttırmak için aşağıdaki örneğe göz atabilirsiniz.

// Kullanım Örneği
for ( $i = 0; $i <= 6; $i=$i+2) {
   echo 'Değişken: ' . $i . '<br>'; 
}

/* 
0'dan başlayarak 6'ya kadar (6 dahil olmak üzere) $i değişkenini ikişer arttırır.
Ekrana aşağıdaki şekilde alt alta $i değişken değerini yazar.

Değişken: 0
Değişken: 2
Değişken: 4
Değişken: 6
*/

PHP Foreach Döngüsü Kullanımı ve Örnekleri

 Foreach döngüsü, PHP’de dizi boyutu kadar döngü oluşturmanıza olanak sağlar. Örneğin 5 elemanlı bir diziye sahipsiniz. Foreach ile bu döngüdeki eleman sayısı kadar otomatik döngü oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki kullanım örneklerini incelemeyi unutmayın.

$sehirler = array('İzmir', 'İstanbul', 'Ankara');
 
foreach($sehirler as $sehir) {
   echo 'Merhaba ' . $sehir . '<br>';
}

/*
3 elemanlı olan şehirler dizisi için döngü 3 kere dönecek ve ekrana aşağıdaki gibi $sehir değişkeninde mevcut olan elemanı yazacaktır.

Merhaba İzmir
Merhaba İstanbul
Merhaba Ankara
*/

Foreach ile isterseniz dizi değerlerininin yanı sıra dizi anahtarlarını da yazdırabilirsiniz.

$dizi['il'] = 'İzmir';
$dizi['ilce'] = 'Konak';
 
foreach($dizi as $anahtar => $deger) {
   echo $anahtar. ' - ' . $deger . ' <br>';
}

/*
Ekrana aşağıdaki gibi anahtar ve değeri yazacaktır.

il - İzmir
ilce - Konak
*/

PHP While Döngüsü Kullanımı ve Örnekleri

While döngüsü,  for döngüsüne benzer şekilde bir koşula bağlı olarak olarak çalışır. Kullanımı oldukça basit olan While döngüsü koşul doğru olduğu sürece çalışacaktır.

// DİKKAT! Aşağıdaki örnekte $i değişkeni sürekli 5 olduğu için bu döngü sonsuz bir döngüye girecektir.

$i = 5;
while( $sayi == 5 ) {
   echo 'Koşul doğru olduğu sürece çalışacak.';
}

 Yukarıdaki örnekte $i değişkeni sürekli 5 olduğu için bu döngü sonsuz bir döngüye girecektir ve sürekli çalışacaktır. Bu sebeple döngüden çıkabilmek için bir noktada $i değişkeninin farklı bir değere sahip olması gerekir. Aşağıda doğru kullanımını bulabilirsiniz.

$i = 5;
while ( $sayi <= 10 ) {
   echo 'Değişken: ' . $i . '<br>';
   $i++;
}

PHP Do – While Döngüsü Kullanımı ve Örnekleri

Do – While döngüsünün diğerlerinden farkı döngünün koşul geçerli olsun yada olmasın döngü içerisindeki kod bloğunun en az 1 kere çalışmasıdır. Kod bloğu 1 kez çalıştıktan sonra eğer koşul geçerli olmaya devam ediyorsa çalışmaya devam eder.

$i = 10;
do {
  echo 'Değişken: ' . $i . '<br>';
}
while ( $i > 15 );

/*
Ekrana bir kere $i değişkeninin değerini yazacak ve koşul geçerli olmadığı için ikinci kez çalışmayacaktır.
*/

$i = 1;
do {
   echo 'Değişken: ' . $i . '<br>';
   $i++;
}
while ( $i <= 5 );

// Ekrana $i değişkeninin değerini koşul geçersiz olana kadar yazacaktır.

PHP’de döngüleri kullanmak için bu örneklerden faydalanabilirsiniz. Ayrıca döngüleri koşuldan bağımsız olarak istediğiniz bir yerde sonlandırmak isterseniz de break; komutunu kullanabilirsiniz. Bu komutu kullandığınız noktada döngü sonlanacaktır.

Bu yazımızdan da şimdilik bu kadar. Php’de if else Kullanımı başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.

Yorum


Yorumlar

Hiç yorum yok. İlk yorumu sen yapabilrsin.