7 Eylül 2019 brkwel Yazılım

Php if else Kullanımı

Bu yazımızda koşul ifadeleri olan if ve else ifadelerinin Php ile kullanımına göz atacağız.

Kodlama yaparken çeşitli kontrolleri sağlayabilmek için php if else ve elseif ifadelerini sıkça kullanırız. Bu ifadelerin Php programlama dilinde kullanımı da oldukça kolay. Aşağıda örnekler ile çeşitli kullanımları bulabilirsiniz.

Php if Kullanımı

Türkçe anlamıyla ele alırsak eğer anlamına gelen if ifadesi ile çeşitli kontrolleri sağlayabiliriz. Örneğin bir değişkenin belirli bir değere eşit, büyük veya küçük olup olmadığını kontrol edebiliriz. Ayrıca birden fazla kontrol ifadesini de bir arada kullanabiliriz.

If ifadesinin temel olarak kullanımı aşağıdaki gibidir.

if ( $kosul ) {
   // Eğer koşul olumlu ise ifade içindeki kodlar yani bu bölüm çalışacaktır.
}

Örneklendirmek istersek;

$sayi = 5;
if ( $sayi == 5 ) {
   echo 'Sayı değeri 5 rakamına eşit.';
}

if ( $sayi > 3 ) {
   echo 'Sayı değeri 3 rakamından büyük.';
}

if ( $sayi < 10 ) {
   echo 'Sayı değeri 10 rakamından küçük.';
}

Örneklerde tüm ifadeler olumlu olacağı için ekrana echo ile metin yazdırılacaktır. Küçüktür ve büyüktür operatörlerinin yanı sıra >= ve <= operatörleri de kullanılabilir. Daha detaylı anlatım için Php’de Operatörler başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Php else Kullanımı

If kontrolünün olumsuz olması durumda kod çalıştırmamız gerekiyorsa else ifadesinden faydalanırız. Temel kullanımı aşağıdaki gibidir.

if ( $kosul ) {

} else {
   // Eğer koşul olumsuz ise bu bölümdeki kodlar çalışacaktır.
}

Else kullanımı ile ilgili örnekler;

$sayi = 5;

if ( $sayi == 10 ) {

} else {
   echo 'Sayı değeri 10 rakamına eşit olmadığı için bu bölümdeki kodlar çalışacak.';
}

Php else if Kullanımı

If koşulunun olumsuz olması durumunda farklı bir koşul ile kontrol sağlamak isterseniz else if ifadesini kolayca kullabilirsiniz. Temel olarak aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz.

$sayi = 5;

if ( $sayi == 10 ) {

} elseif ( $sayi > 10 ) {

} elseif ( $sayi < 10 ) {
   echo 'Koşullardan sadece bu koşul doğru olduğu için sadece bu bölümdeki kodlar çalışacaktır.';
} else {

}

Yukarıda görüldüğü gibi sayı değişkeni 10 dan küçük olduğu için sadece ikinci else if koşulu çalışacaktır.

Birden Fazla if Koşulunu Bir Arada Kullanmak

Tek bir if parantezi içinde birden fazla kontrol sağlamak isterseniz aşağıdaki örnekten faydalanabilirsiniz. && operatörü ile kullandığınızda tüm koşulların doğru olması gerekmektedir. || operatörü ile kullarsanız koşullardan sadece birinin doğru olması yeterli olacaktır.

$sayi = 5;
$sayi2 = 10;

if ( $sayi == 5 && $sayi2 == 10 ) {
   echo 'Her iki koşulda doğru olduğu için bu bölümdeki kodlar çalışacaktır.';
}

if ( $sayi == 5 || $sayi2 == 5 ) {
   echo 'Koşullardan sadece biri doğru olduğu için bu bölümdeki kodlar çalışacaktır.';
}

Php if else Pratik Kullanımlar

If koşulunun hemen alt satırında süslü parantez kullanmadan yazacağınız kod satırı koşul doğru olduğunda çalışacaktır. Ancak bir satırdan fazla yazacağınız kod bu durumun dışındadır.

if ( $kosul )
   echo 'Koşul doğru ise çalışır.';

Süslü parantez kullanmadan if ve else ifadelerini kullanmak istiyorsanız aşağıdaki kalıptan faydalanabilirsiniz.

if ( $ kosul ) :

   // Bu bölüm if ifadesinin doğru olması durumunda çalışır.

elseif ( $kosul2 ) :

   // Bu bölüm elseif ifadesinin doğru olması durumunda çalışır.

else :

   // Bu bölüm hiçbir ifade doğru değilse çalışır.

endif;

Php programlama dilinde if, else ve elseif kullanımını incelediğimiz bu yazımızdan şimdilik bu kadar. Daha fazlası için takipte kalın.

Yorum


Yorumlar

Hiç yorum yok. İlk yorumu sen yapabilrsin.